Važna pitanja

Poštovani klijenti !

Evo nekoliko bitnih pitanja i odgovora koje treba znati prilikom izrade pečata, koja od dokumenta morate posjedovati i koje su procedure. Hvala na razumijevanju !

Što je potrebno od dokumenata za izradu pečata?

Preduzetnici
Original ili fotokopija rješenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod ovjeren od strane Agencije. Prilikom preuzimanja pečata obavezno je donijeti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Privredna društva
Original ili fotokopija rješenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod ovjeren od strane Agencije. Prilikom preuzimanja pečata obavezno je donijeti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat po zakonu.
Sudski vještaci
Original ili fotokopija rešenja iz Ministarstva Pravde. Fotokopiju rešenja možete poslati e-mailom, faxom ili putem našeg kontakt formulara na sajtu i nakon toga možete preuzeti štambilj Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Sportske organizacije
Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija iz Ministarstva za omladinu i sport. Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Ljekari
Fotokopija diplome. Za ljekare koji imaju pravo da prepisuju lekove na teret RZZO i potreban im je štambilj sa ID brojem ovlašćena za naručivanje štambilja je zdrastvena ustanova u kojoj lekar radi. Zdravstvena ustanova je dužna da od Ministarstva zdravlja dobije rešenje o dodeli ID broja i da potom izvrši naručivanje kod ovlašćene prečatoreznice. Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Advokati
Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore. Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Faksimili
Faksimil podrazumeva štambilj sa otiskom ličnog potpisa. Ukoliko faksimil poručujete za drugu osobu u okviru istog privrednog društva potrebno je dostaviti zahtjev za izradu faksimila sa pečatom i potpisom naručioca. Ukoliko naručujete štambilj za privatne svrhe potrebno je da dođete lično. Molimo Vas da potpis ne šaljete faksom jer takav potpis ne možemo iskoristiti iz razloga loše rezolucije. Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je donijeti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj po zakonu.
Komercijalni štambilji
Za pečate i štambilje koji se koriste u okviru firme a koji u svom sadržaju pored ostalog teksta sadrže i naziv privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu pečata/štambilja na memorandumu firme, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Crne Gore) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat/štambilj po zakonu.

Najčešća pitanja?

Koliko vremena je potrebno za izradu pečata
Vrijeme izrade pečata je 24 sata od trenutka donošenja potrebne dokumentacije i usaglašavanja izgleda samog pečata.U slučaju potrebe za hitnom izradom pečata i štambilja moguća je izrada u roku od 2 sata ali se cijena povećava za 20%.
Da li mogu sam(a) da uradim grafičku pripremu za pečat?
Da. Pripremu možete raditi u Adobe Illustrator ili CorelDraw formatu (konvertovano u krive) i zajedno sa potrebnim dokumentima poslati na naš e-mail Logotip ili slika mogu da budu i u rasteru (u što većoj rezoluciji). Molimo Vas da se prilikom izrade grafičke pripreme pridržavate teksta iz rešenja Agencije za privredne registre jer Vam u protivnom pečat neće biti prihvaćen od strane banke.
Da li postoji garancija za pečat?
Da. Standardna garancija za pečat je 24 meseca. Garancija se ne odnosi na mehanizam, već samo na gumu.
Ukoliko već imam stari mehanizam da li je moguće zamijeniti samo gumu?
Da, uz zamenu jastučeta. Stara guma prilikom dugotrajnog korišćenja napravi duboki otisak na jastučetu koji nije moguće ispraviti.